/ Yazılım Dilleri/ C# .NET/ Ders 2 - Operatörler

#1 Ders 2 - Operatörler Okunma : 46
Yazan
2 ay önce yazıldı
Servet
Site Kurucusu
resim
Toplam Mesaj : 17
Kayıt Tarihi : 2019-05-06
12 defa değiştirildi. | En son Servet tarafından 2019-06-20 18:10:40 tarihinde değiştirildi.

2 - OPERATÖRLER

Operatörler genel olarak programlama dillerinde matematiksel  ve mantıksal işlemleri belirtmek için kullanılan programlama dili tarafından tanınan işaretlerdir.

Matematiksel Operatörleri

Matematiksel operatörler, programlama dillerinde matematik işlemleri yapmak için kullanılan operatörlerdir. Bunlar;

Operatör

Anlamı

Örnek

+

Toplama

1+1=2

-

Çıkarma

1-1=0

/

Bölme

4/2=2

*

Çarpma

1*3=3

%

Kalan

10%3=1

^

Üssü

2^3=8

“%” operatörü bölme işlemi yapıldığında kalan değeri verir.

 

EK BİLGİ:

Doğru True veya 1

Yanlış  False veya 0

 

Mantıksal Oparatörler

Mantıksal operatörler veya karşılaştırma operatörleri, iki değeri mantıksal olarak karşılaştırmak için kullanılan operatörlerdir. Bunlar;

 

Operatör

Anlamı

Örnek

==

“eşit mi” operatörü

1==1 True

1==2 False

||

Veya operatörü

İlk değer

İkinci değer

Sonuç

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

 

&&

Ve operatörü

İlk değer

İkinci değer

Sonuç

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

 

!

Değil

İlk değer

Sonuç

0

1

1

0

 

!=

Eşit Değil mi

İlk değer

İkinci değer

Sonuç

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

 

<

Küçüktür

1<2True

1<0False

>

Büyüktür

2>1 True

0>1False

<=

Küçük Eşittir

1<=1 True

1<=2 True

1<=0 False

>=

Büyük Eşittir

1>=1True

2>=1True

0>=1 False

 

Atama Operatörü

Bir değişkene değer atamak için kullanılan operatörlerdir.

Operatör

Anlamı

Örnek

=

Atama

int i=0;

 

C#'ta Diğer Atama Operatörleri

Aşağıdaki tabloda bulunan iki operatör bir çok programlama dilinde kullanılmaktadır. Değişkenin solunda veya sağında kullanımı sonuç olarak fark etmez. Uygulama konularında ekrana “++x” ve “x++” şeklinde yapılan yazdırmaların farklarına değinilecektir. Bu konuda kısaca bahsetmek gerekirse, “++x” önce değeri arttırır sonra ekrana yazdırır, “x++” önce ekrana yazdırır sonra değeri arttırır.

Atama Şekli

Kullanımı

Yaptığı

++

x++

x = x + 1

--

x--

x = x - 1

-= x-=5 x = x - 5
+= x+=5 x = x + 5

 

C#'a Özel Operatörler

Operatör

Anlamı

Kullanımı

+

Stringler için birleştirme

"ab"+"cd"="abcd"

.(nokta)

Nesnelerde nesnenin alt elemanlarına erişim için kullanılır.(Nesneler konusunda ayrıntılı açıklanacak)

[nesne].[alt_eleman]

;(noktalı virgül)

Tek satırlık kodlarda satır sonunu belirtir.

Döngüler konusunda “for” döngüsüne özel bir kullanımı vardır.

…. ;

,(virgül)

Değişken tanımlarken aynı tip değişkenlerin arasında kullanılır.

Fonksiyonlarda koşul tanımlarken koşullar arasında kullanılır..

int a,b,c;

void a(int a, int b)...

()

Fonksiyonlarda koşullar “(“ ile “)” arasına yazılır.

void a(int a)…

{}

Fonksiyonların koşullarından sonra ve classların isimlerinden sonra fonksiyon ve/veya classın yapacağı işlemler “{“ ile “}” arasında belirtilir.

class a{..}

void a(int a){…}

 


KIZIL EJDER FORUMU

Servet ÖKSÜZ

Yazılım Mühendisi

Fırat Üniversitesi 2018 Mezunu